Lezing door Caroline Tulp: Eelde, Groote Veen; Een verhaal over een klokbekergraf en nederzetting uit de periode ijzertijd - romeinse tijd

21 februari 2018 20:00 – 22:00
Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen, Nederland
Categorie: Lezingen

Bij archeologisch onderzoek in Eelde (Dr.) zijn veel bewonerssporen gevonden uit de ijzertijd en de laat-Romeinse tijd, bestaande uit paalkuilen, paalgaten voor gebouwen, kuilen en waterputten. Er zijn uiteindelijk plattegronden van 43 woonstalhuizen herkend, 20 schuren, 40 hutkommen en 239 spiekers. De vondsten bestaan uit o.a. scherven aardewerk, dierlijk bot, metalen, glas, weefgewichten en spinklosjes. In de Romeinse tijd hebben gemiddeld vier woonstalhuizen gelijktijdig in Groote Veen gestaan. Naar schatting had de nederzetting ongeveer 32 bewoners. Rond 400 n.C., in de volksverhuizingstijd, werden de gebouwen verlaten. Een opvallende vondst is het restant van een klokbekergraf uit het neolithicum. Behalve scherven van twee klokbekers en een schaal en crematieresten, zijn in het graf ook twee gouden sieraden gevonden. De klokbekers en de schaal zijn gerestaureerd en de grafinhoud is tentoongesteld in het Drents Museum in Assen.

Zaal open 19.30 uur