Yesse weer in beeld. Archeologisch onderzoek aan het verdwenen Cisterciënzer vrouwenklooster te Haren

24 oktober 2018 20:00 – 22:00
Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen, Nederland
Categorie: Lezingen

Van het Cisterciënzer vrouwenklooster ‘Yesse’ dat tussen 1215 en 1595 te Haren heeft bestaan, zijn bovengronds geen resten meer zichtbaar. Enkel de omgrachting van het kloostergoed lijkt nog in het landschap herkenbaar. Archeologisch onderzoek uitgevoerd door eerstejaars studenten archeologie helpt om het klooster weer in beeld te brengen, waarbij aandacht is voor het gebouw, maar ook voor aspecten van het religieus, persoonlijk en economisch leven die zich met archeologische resten laten aanwijzen.

Spreker:

Dr. Stijn Arnoldussen is als docent en onderzoeker verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen. Waar zijn onderzoek zich veelal richt op de brons- en ijzertijd, is hij ook verantwoordelijk voor het veldwerkonderwijs van de archeologiestudenten. In die hoedanigheid is hij de projectleider van het archeologisch veldwerk uitgevoerd door het GIA te Yesse in 2017 en 2018.