Nieuwsbrief januari 2019

Lezing 6 februari: De Atlas van Acker Stratingh

Twintig jaar voordat Staring’s geologische kaart van Nederland verscheen, had men in Groningen al een geologische kartering uitgevoerd in de 57 gemeenten van de provincie. Het eindresultaat was een Geologische kaart van Groningen die in 1837 gereed kwam. Het is ook een archeologische monumentenkaart waarop de ligging en hoogte van 120 wierden is aangegeven. Waterafvoer en de grenzen van de zijlvesten zijn andere thema’s die op de kaart voorkomen.

Ook van eerdere karteringen, in de periode 1825-1829, zijn kaarten bewaard gebleven. Ze behoren – wereldwijd – tot de vroegste bodemkaarten die we kennen. Op schitterende wijze geven ze een beeld van problemen in de beginfase: wat is een geschikte kaart voor bodemkartering, hoe classificeer je de grondsoorten, welke kleuren geef je ze en hoe geef je op de kaart hoogte en reliëf aan?

Een atlas over de kartering verschijnt in april/mei 2019: De Atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839).

Spreker: Reinder Reinders
Locatie: Groninger Archieven
  Cascadeplein 4, Groningen.
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Lees meer...

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!