Helpermaar-Eiland. Een ijzertijd-vindplaats op de westelijke flank van de Hondsrug. Een opgraving in het plangebied Helpermaar, gemeente Groningen.

J.Y. Huis in 't Veld
Met bijdragen van H.G. Dopmeyer, K. Helfrich, H. Huisman, F.J.M.B. Kortmann, F.A. Veenman & F. Vrede

ISBN/EAN: 978-90-78589-24-2

Download