Grote Markt Oostzijde

Tussen de jaren 2009 en 2017 is er aan de oostzijde van de Grote Markt een groot aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd. In dezelfde periode is ook de zuidzijde van het Martinikerkhof op de schop gegaan voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen en de vervanging van het riool. Tot slot is ook in de bouwput van het Groninger Forum door archeologen naar oude grondsporen gezocht.

Al deze onderzoeken zijn uitgewerkt en beschreven in een vierdelig rapport. Het is een lijvig boekwerk geworden, dat digitaal na te lezen is op deze website onder het menu publicaties - stadse fratsen. In de vitrine in de hal van het Gemeentelijk kantoor op het Gedempte Zuiderdiep 98 liggen enkele vondsten van deze opgravingen. De getoonde voorwerpen zijn vervaardigd van keramiek, glas en metaal en dateren tussen de 10e en 19e eeuw. Het zijn slechts enkele van de vele honderden voorwerpen die hier uit de bodem zijn gehaald. De expositie in deze vitrine is nog tot begin mei te bekijken.


Van Pieternellagasthuis naar Hereweg!

Op de ochtend van 19 december 2018 stonden we met drie man op de stoep van de Grote Leliestraat 34 in Groningen om een paar deuren op te halen uit het Pieternellagasthuis. Die deuren waren in de loop van vele jaren gespaard bij de moderniseringen van de woningen in het hofje. “Ik vond het zo jammer, dat de deuren naar de stort zouden gaan. Het zijn heel mooie massief houten deuren! Zo krijg je ze niet meer. Dus heb ik ze hier opgeslagen. Het zijn er inmiddels best veel en ze staan wel een beetje in de weg. Daarom heb ik jullie gebeld", aldus de beheerder van het hofje. En dus gingen er op die dag in december, 43 deuren naar het pand van Stichting M&M, het leek wel kerst.

Het Pieternellagasthuis is al in 1870 gesticht door Ludewé Vink, ter nagedachtenis aan haar overleden kinderen Pieter en Pieternella. Zij kocht het terrein aan de Grote Leliestraat in 1871. Het toenmalige gebouw, een huis met stal, liet ze slopen om plaats te maken voor 21 kleine woningen. De voltooiing in 1877 heeft zij helaas niet meer mee kunnen maken. Zij overleed enkele maanden eerder. In de decennia daarna werd er telkens meer grond aangekocht om het hofje uit te breiden. In 1960 werden twee van de oudste delen van het gasthuis gesloopt. Later werden er woningen samengevoegd en gemoderniseerd. De voorgevel van het hofje aan de Grote Leliestraat is trouwens rijksmonument, de rest van het hofje is gemeentelijk monument.

“Ik vind het vooral belangrijk, dat de deuren een goede bestemming krijgen”, benadrukte de beheerder vlak voordat we vertrokken bij het Pieternellagasthuis. Die gedachte kwam al snel uit. Afgelopen week zijn negen 2-paneels-deuren afkomstig uit het hofje verkocht. Ze zullen bij de grondige renovatie van een herenhuis aan de Hereweg in Groningen een nieuwe bestemming krijgen. Dit rijksmonument uit 1866 is door de bierbrouwer Willem Altingh Bulthuis gebouwd. En, toeval of niet, in ‘Hervonden Stad 2018’ staat een uitgebreid verslag van Taco Tel over de bouwhistorie van deze villa aan de Hereweg!


Rijksmonument Hereweg

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!