Lezing: Restauratie van monumenten in het aardbevingsgebied

Na de zware beving in Huizinge van augustus 2012 is de restauratiepraktijk voor architecten in Groningen fors uitgebreid.
Naast het restaureren van monumenten en het aanpassen van de gebouwen naar de huidige eisen, is het herstel van aardbevingsschade en het bevingsbestendig maken van monumenten onderdeel geworden van de dagelijkse restauratiepraktijk.  
De huidige thema’s zijn nog steeds de pure restauraties en het vinden van een goede herbestemming van de monumenten. 
Het bevingsbestendig maken van monumenten is een innovatief onderdeel geworden van de praktijk. Bij alle projecten speelt verduurzaming en soms ook de leefbaarheid van krimpgebieden een rol.
In deze lezing komen alle thema’s aan de orde aan de hand van uitgevoerde en in ontwikkeling zijnde projecten van het bureau Holstein Restauratie Architectuur.


Lezing: Woensdag 23 oktober 2019
Locatie: Groninger Archieven, Cascadeplein 4
Tijd: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur


Erfgoedfair Warffum

Op 5 september jl. was Stichting Monument & Materiaal met een stand met oude bouwmaterialen aanwezig op de eerste Groninger Erfgoedfair op het terrein van het openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. De organisatie was in handen van het Erfgoedloket Groningen en EPI-kenniscentrum. De fair werd druk bezocht door vertegenwoordigers van diverse gemeenten, provincie, mensen uit de monumentenzorg en eigenaren van monumenten. In workshops en lezingen gaven restauratiearchitecten en vakmensen tekst en uitleg over hun vak en beantwoordden specifieke vragen over hoe om te gaan met aarbevingsschade aan monumenten in de praktijk.


Terugblik Open Monumentendag bij M&M

Het was een geslaagde middag bij de Stichting op zaterdag 14 september j.l.. Ruim 100 geinteresseerden bezochten ons pand en namen een kijkje in de werkplaatsen. Bijzonder geslaagd was de workshop voor kinderen onder leiding van kunstenares Carlien Dubben. Van oude restmaterialen zoals blokjes hout en metaal konden zij hun eigen speelgoed maken. De resultaten waren bijzonder creatief!


Stadse Fratsen

Nieuwe uitgaven:
Nr. 45: Helperlinie, auteur R.F. Kruisman.
Nr. 46: Archeologisch onderzoek Damsterdiep 49-53, auteurs M.I. Boven en K. Helfrich

Nieuw gezicht op het secretariaat

Op het secretariaat van de Stichting M&M heeft Trijntje Mollema per 1 september versterking gekregen van Rita Overbeek.

 

Vrijwilliger worden

Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij stichting Monument & Materiaal te worden en heb je een brede, historische belangstelling? Informeer telefonisch wat de mogelijkheden zijn. Een vrijblijvend, oriënterend gesprek is altijd mogelijk.

Neem contact op

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!