Nieuwsbrief maart 2019

Grote Markt Oostzijde

Tussen de jaren 2009 en 2017 is er aan de oostzijde van de Grote Markt een groot aantal archeologische onderzoeken uitgevoerd. In dezelfde periode is ook de zuidzijde van het Martinikerkhof op de schop gegaan voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen en de vervanging van het riool. Tot slot is ook in de bouwput van het Groninger Forum door archeologen naar oude grondsporen gezocht.

Al deze onderzoeken zijn uitgewerkt en beschreven in een vierdelig rapport. Het is een lijvig boekwerk geworden, dat digitaal na te lezen is op deze website onder het menu publicaties - stadse fratsen. In de vitrine in de hal van het Gemeentelijk kantoor op het Gedempte Zuiderdiep 98 liggen enkele vondsten van deze opgravingen. De getoonde voorwerpen zijn vervaardigd van keramiek, glas en metaal en dateren tussen de 10e en 19e eeuw. Het zijn slechts enkele van de vele honderden voorwerpen die hier uit de bodem zijn gehaald. De expositie in deze vitrine is nog tot begin mei te bekijken.

Lees meer...

Vacature timmerman

Heb je ervaring in houtbewerking, ken je de essentiële technieken en kun je omgaan met de daarbij horende machines? Vind je het leuk om meer te weten over het verleden van Groningen en sta jij met bewondering te kijken naar authentieke elementen in een huis? Reageer dan op deze vacature.

Verwacht wordt dat jij deze materialen met respect voor de techniek en de stijl herstelt. Het gaat om uiteenlopende materialen zoals deuren, kozijnen, schouwen, lambriseringen, lijstwerk en dergelijke. Daarnaast moet er incidenteel ook bouwmateriaal uit panden gesloopt worden.
Ervaring met rijden in een grote bestelbus (rijbewijs B) is een pré.
Als vrijwilliger ontvang je een vergoeding en is er de mogelijkheid voor scholing.

Neem contact op

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!