lezing-derAAkerk

Monument & Materiaal zet zich in voor het vergroten van de kennis over cultuurhistorie in Groningen. Minimaal drie keer per jaar organiseert de stichting lezingen in de Groninger Archieven. Deze zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Daarnaast exposeert de stichting archeologische vondsten of bouwmaterialen in het gebouw van de stichting en diverse andere locaties in de stad. Ook met publicaties worden cultuurhistorische onderwerpen voor het voetlicht gebracht. Jaarlijks worden tal van onderwerpen gebundeld in het jaarboek ‘Hervonden Stad’.

Agenda