Lezing door Rogier Kruisman

Een verhaal met een twist?

De gouden kruishanger van de Hoge der A in een bredere context geplaatst.

Woensdag 5 oktober, 20.00 uur
Groninger Archieven, Cascadeplein 4
Toegang gratis

 
Foto: Jaap Buist

In 2010 werd bij een opgraving aan de Hoge der A in Groningen een bijzondere vondst gedaan. Uit de bodem kwamen een gouden ring en een gouden kruishanger tevoorschijn. De kruishanger was opgebouwd uit gedraaide gouddraden en zat in de hoepel van de ring. Parallellen van soortgelijke kruishangers waren er weinig, maar in de jaren volgend op de opgraving werden sporadisch meer vondsten van dergelijke hangers bekend. De gelijkenis was telkens opvallend. Maar hoe identiek zijn deze kruishangers werkelijk en waar kunnen ze zijn vervaardigd? In welke context zijn de andere kruishangers gevonden en uit welke periode dateren ze?

Rogier Kruisman (beleidsmedewerker archeologie bij de provincie Fryslân) zal in de lezing een aanzet doen tot het beantwoorden van deze vragen om daarmee de gouden kruishanger van de Hoge der A van een bredere context te voorzien.


Open Monumenten Dag 2022

Duurzaamheid, het thema van Open Monumenten Dag 2022 paste uitstekend bij Stichting Monument & Materiaal. De stichting laat al jaren zien, hoe oude bouwmaterialen bewaard en hergebruikt kunnen worden.

Op 10 september konden bezoekers in ons pand twee nieuwe exposities bekijken: één met voorwerpen uit archeologische opgravingen die sporen van hergebruik tonen en één over de Sigarenfabriek De Zaaier. Verder was het depot van oude bouwmaterialen open voor bezichtiging en was als trekpleister een vlooienmarkt georganiseerd met vintage design, industriële voorwerpen, oude houten en stenen ornamenten, glas-in-loodramen, schilderspanelen en enkele meubelstukken.

Een heel divers publiek van jong tot oud, geïnteresseerd in archeologie, geschiedenis en historische bouwmaterialen heeft het depot en de exposities bekeken en op de vlooienmarkt flinke inkopen gedaan. Met maar liefst 310 bezoekers was het voor Monument & Materiaal een geslaagde dag die ook de nodige vervolgafspraken heeft opgeleverd én mensen heeft geïnspireerd hoe je duurzamer kan omgaan met historisch erfgoed.

 

Agenda