lezing-derAAkerk


Monument & Materiaal zet zich in voor het vergroten van de kennis over cultuurhistorie in Groningen. Minimaal drie keer per jaar organiseert de Stichting lezingen in het gebouw van de Groninger Archieven. Deze lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Daarnaast exposeert de Stichting archeologische vondsten of bouwmaterialen in het gebouw van de Stichting maar ook elders. Ook door middel van publicaties worden cultuurhistorische onderwerpen voor het voetlicht gebracht. Jaarlijks worden tal van onderwerpen gebundeld in het jaarboek Hervonden Stad.

Agenda lezingen

Exposities

Agenda

06 februari 2019

Kalender