Hervonden Stad en Land 2022

Hervonden Stad en Land, het erfgoedjaarboek van Stichting Monument & Materiaal en gemeente Groningen, doet als vanouds verslag van de belangrijkste ontdekkingen in archeologie en bouwhistorie in 2021. Nieuw dit jaar is het verslag restauratie dat zich nadrukkelijk richt op de transformatie van het gebouwde erfgoed.

Na de verslagen volgen zeven meer specialistische artikelen. We bijten het spits af met Onneresch in verandering. Boeren in cultuurhistorisch erfgoed, waarin een sinds de ijstijden gebruikt landschap belicht wordt. Hierna ontsluit het artikel Oude sleutels voor het voetlicht. Middeleeuwse draai- en steeksleutels uit Stad en Ommeland een bijzondere categorie archeologische vondsten met een grote verscheidenheid aan draaisleutels. We blijven bij de archeologie met Een kruidig kleinnood(t) uit de gracht van Alva. Een laat-16e-eeuwse nootmuskaatrasp uit Groningen, waarin een klein en in eerste instantie onaanzienlijk ‘bakje’ de internationale betrekkingen van Stad laat zien.

Lees meer...

Hervonden Stad en Land 2021

U ziet het goed: Hervonden Stad en Land is de vernieuwde titel van het vertrouwde erfgoedjaarboek van de Stichting Monument & Materiaal en de gemeente Groningen. De meest recente herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer leverde een fors grotere gemeente op. Evenzo groeide de verslaglegging over archeologie, bouwhistorie en restauraties. Na de zilveren jubileumeditie van Hervonden Stad (2020) was het tijd om ook het jaarboek zelf uit te bouwen, inclusief een nieuwe vormgeving, een bredere opzet en een meer dekkende titel.

De inhoud, met uiteraard In depot – uit depot en de jaarverslagen archeologie, bouwhistorie en restauratie – is als vanouds. In Zandwegen op de Harener Hondsrug hebben we een heel nieuw landschappelijk thema te pakken.

Lees meer...