Downloads
1998-01   Archeologie in 1997
1998-02   Jaaroverzicht van restauraties in 1997
1998-03   Jaaroverzicht bouwhistorisch onderzoek in 1997
1998-04   Sleutelstukken
1998-05   Guyotplein 3, de directiewoning van het voormalige doveninstituut
1998-06   Oude Ebbingestraat 78/80, 'alwaer de gouden schaele uithanght'
1998-07    De muntvondst van de Ossenmarkt
1998-08    Textiel uit de beerput van de Latijnse School
1998-09    Uit de put
Een boekband als nieuw bewijs voor een cultureel netwerk in Noordoost-Nederland aan het einde van de middeleeuwen 
1998-10    Reizende Schoorsteenmantels
1998-11   Zo helder als glas
Decoratief gebruik van glas in lood in de stad Groningen 1900-1940 I. De periode rond de eeuwwisseling