Downloads
2000-01   Archeologie in 1999
2000-02   Jaaroverzicht bouwhistorie in 1999
2000-03   Jaaroverzicht restauraties in 1999
2000-04   Skeletonderzoek van de opgraving Martinikerkhof Zuidzijde
2000-05   Een gestrafte edelman?
Een 13e-eeuws zwaard uit de Groninger binnenstad
2000-06   Inkthouders uit de beerput van de Sint-Maartensschool te Groningen
2000-07   In muren verborgen
Baksteen in bouwhistorisch onderzoek
2000-08   Een vergeten 19e-eeuws industrieterrein in kaart gebracht
De bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van het Nanninga-terrein en omgeving in Groningen
2000-09   In depot – uit depot
Houtsnijwerk als plafondversiering
2000-10   Plafonds van papier in het hoofdstation NS
2000-11   De restauratie en 'ver'nieuwbouw van het Wiebengacomplex