Downloads
2001-01   Jaarverslag archeologie in 2000
2001-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2000
2001-03   Jaarverslag restauraties in 2000
2001-04   Een Trechterbekerscherf uit Ruskenveen in Hoogkerk 
2001-05   Een fibula van een 'Arabische munt' uit de Peperstraat
2001-06   Een stalling voor vee in de openlucht
Een zoektocht naar de duiding van kuilenpatronen onder het Roode Weeshuis
te Groningen en in Drenthe
2001-07    Schatten uit de gracht van Alva
2001-08    Het voormalig Mineralogisch Geologisch Instituut te Groningen
2001-09    Een gemeentelijk paradepaard uit de jaren vijftig
De bouwgeschiedenis van het openluchtzwembad De Papiermolen in Groningen
(1949-1955)
2001-10    In depot – uit depot
Een spiltrap in het voormalig Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel