Downloads
2002-01   Jaarverslag archeologie in 2001
2002-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2001
2002-03   Jaarverslag restauraties in 2001
2002-04   Kold kleumm in Stad?
Een geologisch interessant fenomeen in een Groninger bouwput
2002-05   Twee pauwen in het paradijs
Een 10e-eeuwse beslagplaat uit Groningen
2002-06   Geknipt om te betalen
2002-07    Een trappenhuis van vorstelijke allure aan de Vismarkt
2002-08    In depot – uit depot
Terug naar school. De omzwervingen van een 86-jarige godin
2002-09    Sleutelen aan de stad
Hoe de Burchtstraat verkoopruimte werd 
2002-10    De bouwstenen van de Martinitoren
2002-11   Het koororgel van de Martinikerk