Downloads
2007-01   Jaarverslag bouwhistorie in 2006
2007-02   Jaarverslag restauraties in 2006
2007-03   Dokteren aan het Peizerdiep
2007-04   Uit de lucht komen vallen
2007-05   Hoedt u voor restauratoren
De conservering van de secco’s in het hoogkoor van de Martinikerk
2007-06   Glas onder de loep
Materiaalanalytisch onderzoek van enkele kleurloze Groninger glasblazerijvondsten uit de late 17e eeuw
2007-07    Een schilderij uit 1762 met bouwhistorische ogen bekeken
2007-08    In depot – uit depot
Deuromlijstingen in het depot van Monument & Materiaal
2007-09    Een nieuws gebouwde Concertzaal in de Poelestraat 
2007-10    De restauratie van het orgel in de kerk van Noorddijk