Downloads
2008-01   Jaarverslag archeologie in 2006/2007
2008-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2007
2008-03   Jaarverslag restauraties in 2007
2008-04   Gebouwen uit de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd in de stad Groningen 
2008-05    Dierresten uit de opgraving Groningen - De Held III/2004
2008-06   Het Witte Huis van Groningen
De bijzondere bouwgeschiedenis van de winkelgalerij aan de Brugstraat
2008-07    Raadstekens van de stad Groningen
2008-08    Jacob van Deventer in Groningen
Meten is weten, maar wat w√©ten we van de 16e-eeuwse methode van meten? 
2008-09    Vlinten en bermen
Een brief van Willem Lodewijk uit 1616 over de noordelijke stadsuitleg van Groningen (1615-1624)
2008-10   In depot - uit depot
Religieus Erfgoed
2008-11   Honderd jaar telecommunicatie aan de Munnekeholm in Groningen