Download
 2009-00   Inleiding
 2009-01   Jaarverslag archeologie in 2008
 2009-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2008
 2009-03   Jaarverslag restauraties in 2008
 2009-04   Verweesd van huis en haard
Een aantal op drift geraakte 17e-eeuwse terracotta schoorsteenbeelden nader belicht
 2009-05   Tot oogen lust en pronkery
Een faience dekselpot van Euvelgunnerweg 28
 2009-06   Noorddijkerweg 32
De boerderij met een verrassende bouwgeschiedenis en een bijzonder restauratie
 2009-07   Het Zeylsgasthuis
Huis voor oude Juffers van deftige stand
 2009-08   In depot - uit depot
Een cijrlijck wapenstuck, een 17e-eeuwse wapensteen
 2009-09   De ruïnes op de Grote Markt
Een geschiedenis van Goed en Kwaad Deel I 
 2009-10   In geuren en kleuren
De carrière van restauratiedeskundige Berend Raangs aan de hand van vier projecten