Hervonden Stad 2012 geeft een overzicht van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en restauraties in het voorgaande jaar in de gemeente Groningen. In deze aflevering zijn daarnaast maar liefst negen specialistische artikelen opgenomen, waarin dieper op de achtergronden van archeologische vondsten of bouwwerken uit de afgelopen duizend jaar wordt ingegaan.

De oudste vondst betreft een zetel van de Hoge der A, dat alleen Scandinavische kerkelijke parallellen kent. Omdat deze 11e-eeuwse vondst een tweede leven als vlonder heeft gekregen, kunnen we niet concluderen dat aan de Hoge der A destijds een bisschop woonde, maar intrigerend is het wel. Een ander luxeproduct betreft de zogenaamde Vuurklok uit Matsloot. In dit artikel wordt uiteengezet hoe en waarom deze gebruiksvoorwerpen gemaakt werden. Het artikel Huttentut aan de Westerseweg neemt ons mee in de wereld van de vergeten landbouwgewassen. Het oliehoudend gewas Huttentut (dat lijkt op koolzaad) werd in de middeleeuwen verbouwd op wat armere gronden.

Een inkijkje in de Groningse samenleving wordt gegeven in De muntschat Boterdiep. Aan de hand van jaarrekeningen wordt in dit artikel verhaald wat begin 16e eeuw onder meer bier moest kosten en hoeveel doodgravers verdienden. In Kapel en kerkhof bij de Brunne wordt verslag gedaan van een verdwenen kapel en kerkhof voor armoedzaaiers en pestlijders, waarvan de precieze locatie niet bekend is. Dat is wel het geval bij een andere gesloopte kerk, de Heilig-Hartkerk. De toren in de Moesstraat is gelukkig nog wel bewaard gebleven en dankzij de buurtvereniging Noorderplantsoen slaat de klok ook weer. In het artikel Schoorsteenmantels in de rubriek In depot - uit depot wordt voorts verslag gedaan van succesvolle herplaatsingen van deze sfeerbepalende elementen. Een zeldzaam fenomeen houdt zich verborgen achter een met grijze cementpleister afgewerkte gevel aan de Westerhavenstraat. Hier bevond zich een bovengrondse ijskelder voor het brouwen van ondergistend bier. Er wordt verhaald over de voormalige bierbrouwerij 'De Beijerse Kuip' en over het hoe en wat van de ijsopslag in 19e en 20e eeuw.
Tot slot besteedt het artikel Duikers in het Stadspark aandacht aan een jong monument. Inzichtelijk wordt gemaakt dat ook een modern bouwmateriaal als beton historische waarde kan hebben en dan bescherming verdient.

€ 13,50
Te koop bij Stichting M&M en de erkende boekhandel.

 Download 

2012-01   Jaarverslag archeologie in 2011
2012-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2011
 2012-03   Jaarverslag restauraties in 2011
 2012-04   Uit het goede hout gesneden
De zijkant van een zetel uit de volle middeleeuwen, afkomstig van Hoge der A 3
 2012-05   Rijk bezit van een laatmiddeleeuwse kloosterboerderij
Een vuurklokfragment van cordonversierd kogelpotaardewerk
van de locatie Matsloot 12
 2012-06   Huttentut aan de Westerseweg
 2012-07   De muntschat Boterdiep, een weerspiegeling van de Groninger samenleving
 2012-08   Kapel en kerkhof bij de Brunne
 2012-09   In depot – uit depot
Schoorsteenmantels
 2012-10   Een bovengrondse ijskelder voor het brouwen van ondergistend bier
Het verhaal over de voormalige bierbrouwerij De Beijersche Kuip aan de Westerhavenstraat 14-16
 2012-11   De toren in de Moesstraat
 2012-12   Duikers in het Stadspark