Hervonden Stad 2018 biedt een samenvattend jaaroverzicht van in de gemeente Groningen uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en de belangrijkste restauratieprojecten uit 2017. Daarnaast zijn zeven artikelen opgenomen, waarvan er maar liefst vijf verband houden met het onderwerp infrastructuur, mobiliteit en verkeer. Zij nemen de lezer mee op een boeiende reis langs de laatste stoepen in de binnenstad, oude wegen, trekvaarten, een hervonden spoorweghalte en voormalige benzinestations.

In De Paddepoelsterweg in archeologisch perspectief wordt de hypothese geopperd dat deze oude verbindingsweg tussen de stad en de wierden ten noordwesten ervan een overblijfsel is van een laatmiddeleeuws netwerk van (klei)wegen.

Trekvaart en stedelijke infrastructuur behandelt de opkomst van het Groninger trekvaartnetwerk in de 17e eeuw en bijbehorende stedelijke voorzieningen als havens en veerhuizen. De nog aanwezige onderdelen van deze voormalige ‘watergebonden’ infrastructuur met bijbehorende gebouwen vormen een waardevol stuk Gronings erfgoed.

Stoepen en rijpen in de stad Groningen belicht de ontwikkeling van de stoep door de eeuwen heen. De actuele herinrichting van de binnenstad kan zijn voordeel doen met deze kennis! Nu gemotoriseerd verkeer steeds meer wordt ingeperkt, ontstaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om gebouwen (weer) van fraaie stoepen te voorzien.

Bij werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Helperzoom stuitte een graafmachine langs het spoor aan de Duinkerkenstraat op twee evenwijdige, bakstenen muren. Deze vondst deed de geruchten rond (privé)halteplaatsen aan het spoor herleven. In Stopte de trein bij Groenestein? wordt onderzocht of notabele Johan Hendrik Quintus (van Groenestein) hier inderdaad kon opstappen.

Happy motoring in Groningen biedt een ‘ronkende’ cultuurhistorische terugblik op de Groninger benzinestations uit de jaren 1950. In die periode steeg het autobezit onder de huishoudens in ons land enorm. Reden voor de oliemaatschappijen om nieuwe benzinestations te bouwen, onder voorwaarde dat hiervoor gerenommeerde architecten werden ingeschakeld. Het enige tankstation dat hiervan nog te bewonderen is in Groningen, is het Dudok-vulstation aan de Turfsingel (1954).

Deze aflevering sluit af met twee artikelen over historische bouwmaterialen. In depot – uit depot beschrijft de bijzondere herplaatsing van een uit Gouda afkomstig bovenlicht uit 1770-1800, gedecoreerd met symbolische motieven. Na restauratie bij de Stichting Monument & Materiaal is dit bovenlicht opnieuw in Gouda herplaatst in een rijksmonument. De beste, goedkoopste en duurzaamste bevloering beschrijft de opkomst en bloeiperiode van in de provincie Groningen geproduceerde, geperste cementtegels vanaf het midden van de 19e eeuw. Dergelijke tegels, ooit toegepast in boerderijen, luxe stadshuizen en openbare gebouwen, wachten nu in het M&M-depot op passend hergebruik.

€ 13,50
Te koop bij Stichting M&M en de erkende boekhandel.

Download
2018- 01   Verslag archeologie in 2017
2018 -02   Verslag bouwhistorie in 2017
2018 -03   Verslag restauraties in 2017
2018 -04   Paddepoelsterweg
2018 -05   Trekvaartnetwerk
2018 -06   Stoepen en rijpen
2018 -07   Groenestein
2018 -08   Happy Motoring
2018 -09   In depot uit depot
2018 -10   Geperste cementtegels