U ziet het goed: Hervonden Stad en Land is de vernieuwde titel van het vertrouwde erfgoedjaarboek van de Stichting Monument & Materiaal en de gemeente Groningen. De meest recente herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer leverde een fors grotere gemeente op. Evenzo groeide de verslaglegging over archeologie, bouwhistorie en restauraties. Na de zilveren jubileumeditie van Hervonden Stad (2020) was het tijd om ook het jaarboek zelf uit te bouwen, inclusief een nieuwe vormgeving, een bredere opzet en een meer dekkende titel.

De inhoud, met uiteraard In depot – uit depot en de jaarverslagen archeologie, bouwhistorie en restauratie – is als vanouds. In Zandwegen op de Harener Hondsrug hebben we een heel nieuw landschappelijk thema te pakken.

Een voor Groningen misschien wel nieuw thema in de archeologie wordt aangeboord door Oorlog en kunst: Trench art. In dit artikel wordt ingegaan op een kunstzinnig bewerkte granaathuls uit de Eerste Wereldoorlog, aangetroffen bij graafwerkzaamheden voor de zuidelijke ringweg. De geschiedenis van beton – waarvan inmiddels grote hoeveelheden in diezelfde zuidelijke ringweg zijn gestort – wordt uit de doeken gedaan in Beton! Hoe een nieuw bouwmateriaal de wereld veroverde.

Ook de binnenstad leverde weer fraaie vondsten en artikelen op. Op zoek naar de bron gaat dieper in op een bijzondere, middeleeuwse gouden kruishanger, aangetroffen aan de Hoge der A. Aan het Boterdiep werd de oude en unieke constructie van de befaamde Groningse houthandel Wigbold ontdekt. De bouwgeschiedenis van de houtstek uit 1732 doet hiervan uitvoerig verslag. Tot slot vindt u in Een uitgelezen plek voor Lezende kinderen een kleurrijke geschiedenis van een tegeltableau van Anno Smith, dat na veel omzwervingen is herplaatst in de hal van het Groninger Forum.

€ 13,50
Te koop bij Stichting M&M en de erkende boekhandel.

Download
2021 -01   Verslag archeologie in 2020
2021 -02   Verslag bouwhistorie in 2020
2021 -03   Verslag restauraties in 2020
2021 -04   Beleef zandwegen en karrenroutes op Harener Hondsrug
2021 -05   Op zoek naar de bron
2021 -06   De bouwgeschiedenis van de houtstek uit 1732
2021 -07   In depot - uit depot
2021 -08   Oorlog en kunst - Trench art
2021 -09   Een uitgelezen plek voor Lezende kinderen
2021 -10   Beton! Hoe een ‘nieuw’ bouwmateriaal Groninger straten en parken veroverde