Stadse fratsen 41 - april 2018

Ook zonder scherven een verhaal. Het laatste archeologisch onderzoek door de gemeente Groningen in het Engelenmeerpad achter Engelberterweg 37D te Engelbert, Gemeente Groningen.

G.L.G.A. Kortekaas

Download

ISBN/EAN: 978-90-78589-40-2

 

Stadse fratsen 39 - maart 2017

Middeleeuws aardewerk uit de Groninger binnenstad; een eerste aanzet tot een nieuwe typochronologie van kogelpotaardewerk

Kristin Bosma

Download

ISBN/EAN: 978-90-78589-37-2

 

Stadse fratsen 36 - januari 2015

Een steentijdcomplex op het Europapark  te Groningen - Resten uit het laat-mesolithicum en de trechterbekercultuur op de
oostelijke flank van de Hondsrug

R.L. Fens  en  J.P. Mendelts
Met bijdragen van F. Vrede, K. Helfrich, A. Verbaas & V. García-Díaz

Download

ISBN/EAN: 978 90 78589 34 1

Stadse fratsen 35 - mei 2015

Opgravingen aan het Boterdiep te Groningen. De ontwikkeling van vuilstort tot voorstad.

J.Y. Huis in 't Veld
Met bijdragen van H. Buitenhuis, M. Daleman, H.G. Dopmeijer, K. Helfrich,
B. Hofman, M.A. Huisman, F.J.M.B. Kortmann, M.J.L.Th. Niekus, B.P. Tuin & F. Vrede

Download

ISBN/EAN: 978 90 78589 35 8

Stadse fratsen 34 - juli 2013

Oude sporen, nieuws station - Een opgraving aan de Helperzoom te Groningen.

A.R. Wieringa
Met bijdragen van H. Buitenhuis, R. Exaltus, A. Kuiper, M.J.L.Th. Niekus en F. Vrede

ISBN/EAN: 978 90 78589 33 4

Download