Stadse fratsen 41 - april 2018

Ook zonder scherven een verhaal. Het laatste archeologisch onderzoek door de gemeente Groningen in het Engelenmeerpad achter Engelberterweg 37D te Engelbert, Gemeente Groningen.

G.L.G.A. Kortekaas

Download

ISBN/EAN: 978-90-78589-40-2

 

Stadse fratsen 39 - maart 2017

Middeleeuws aardewerk uit de Groninger binnenstad; een eerste aanzet tot een nieuwe typochronologie van kogelpotaardewerk

Kristin Bosma

Download

ISBN/EAN: 978-90-78589-37-2

 

Stadse fratsen 36 - januari 2015

Een steentijdcomplex op het Europapark  te Groningen - Resten uit het laat-mesolithicum en de trechterbekercultuur op de
oostelijke flank van de Hondsrug

R.L. Fens  en  J.P. Mendelts
Met bijdragen van F. Vrede, K. Helfrich, A. Verbaas & V. García-Díaz

Download

ISBN/EAN: 978 90 78589 34 1