Stadse fratsen 36 - januari 2015

Een steentijdcomplex op het Europapark  te Groningen - Resten uit het laat-mesolithicum en de trechterbekercultuur op de
oostelijke flank van de Hondsrug

R.L. Fens  en  J.P. Mendelts
Met bijdragen van F. Vrede, K. Helfrich, A. Verbaas & V. García-Díaz

Download

ISBN/EAN: 978 90 78589 34 1

Stadse fratsen 35 - mei 2015

Opgravingen aan het Boterdiep te Groningen. De ontwikkeling van vuilstort tot voorstad.

J.Y. Huis in 't Veld
Met bijdragen van H. Buitenhuis, M. Daleman, H.G. Dopmeijer, K. Helfrich,
B. Hofman, M.A. Huisman, F.J.M.B. Kortmann, M.J.L.Th. Niekus, B.P. Tuin & F. Vrede

Download

ISBN/EAN: 978 90 78589 35 8

Stadse fratsen 34 - juli 2013

Oude sporen, nieuws station - Een opgraving aan de Helperzoom te Groningen.

A.R. Wieringa
Met bijdragen van H. Buitenhuis, R. Exaltus, A. Kuiper, M.J.L.Th. Niekus en F. Vrede

ISBN/EAN: 978 90 78589 33 4

Download

Stadse fratsen 33 - april 2013

De trechterbekernederzetting Helpermaar - De systematische opgraving van een neolithische scattervindplaats aan de westzijde van de Hondsrug in Groningen-Zuid.

R.L. Fens, J.P. Mendelts en W. Prummel
Met bijdragen van J.Y. Huis in 't Veld en A. Ufkes

ISBN/EAN: 978 90 78589 32-7

Download

Stadse fratsen 32 - oktober 2012

Afval wordt erfgoed - archeologische waarnemingen tijdens het ingraven van afvalcontainers in de Sint Jansstraat, Groningen.

B.P. Tuin en A.R. Wieringa
Met bijdragen van H.G. Dopmeyer, K. Helfrich en F. Vrede

ISBN/EAN: 9789078589310

Download

Stadse fratsen 30 - november 2011

Graven aan het Damsterdiep te Groningen.

A.R. Wieringa
Met bijdrage van M. Daleman, H.G. Dopmeijer, K. Helfrich, J.Y. Huis in 't Veld, F.J.M.B. Kortmann, L.C. van der Schee, A. Ufkes, J.R. Veldhuis, F. Vrede en J.A. Zimmerman

ISBN/EAN: 978-90-78589-29-7

Download

Stadse fratsen 29 - september 2011

Sporen uit de ijzertijd langs de Hunze. Een opgraving aan de Kielerbocht te Groningen.

A.R. Wieringa
Met bijdrage van K. Helfrich, H. Huisman, L. Johansen, A. Kuiper, M.J.L.Th. Niekus en D. Stapert

ISBN/EAN: 9789078589280

Download

Stadse fratsen 28 - juli 2011

Het Hoogeheem, een Drents kloostervoorwerk in Groningen.

J.Y. Huis in 't Veld
Met bijdragen van H.G. Dopmeyer, D.J. la Fèber, K. Helfrich, H. Huisman, F.J.M.B. Kortmann, A.J. Overweg, L.C. van der Schee, B.P. Tuin & F. Vrede

ISBN/EAN: 978-90-78589-00-6

Download