Stadse fratsen 18 - mei 2009

Archeologisch onderzoek Grote Markt Oostzijde 2008 ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe oostwand en het Groninger Forum.

R.F. Kruisman & B.P. Tuin
Met bijdragen van R.P. Exaltus en F. Veenman

ISBN/EAN: 978-90-78589-18-1

Download

Stadse fratsen 13 - januari 2009

De Reitdiepdijk doorsneden. Een profielopname van de oostelijke dijk ter hoogte van de Grote Beerstraat - Voermanhaven te Groningen.

J.Y. Huis in ’t Veld

ISBN/EAN: 978-90-78589-13-6

Download

Stadse fratsen 10 - mei 2008

Twintig eeuwen stadsontwikkeling in beeld. Een opgraving aan de Lutkenieuwstraat te Groningen.

J.Y. Huis in 't Veld. Met bijdragen van K. Helfrich, A.J. Overweg,
E. Cavé & J. van Es, F. Vrede en F. Vrede & H.G. Dopmeijer

ISBN/EAN: 978-90-78589-10-5

Download

Stadse fratsen 9 - november 2007

Bewoning uit de late bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd in de woonwijk 'De Linie' te Groningen.

M. Daleman. Met bijdragen van K. Helfrich en F. Vrede

ISBN/EAN: 978-90-78589-09-9

Download