Lezing 6 februari: De Atlas van Acker Stratingh

Twintig jaar voordat Staring’s geologische kaart van Nederland verscheen, had men in Groningen al een geologische kartering uitgevoerd in de 57 gemeenten van de provincie. Het eindresultaat was een Geologische kaart van Groningen die in 1837 gereed kwam. Het is ook een archeologische monumentenkaart waarop de ligging en hoogte van 120 wierden is aangegeven. Waterafvoer en de grenzen van de zijlvesten zijn andere thema’s die op de kaart voorkomen.

Ook van eerdere karteringen, in de periode 1825-1829, zijn kaarten bewaard gebleven. Ze behoren – wereldwijd – tot de vroegste bodemkaarten die we kennen. Op schitterende wijze geven ze een beeld van problemen in de beginfase: wat is een geschikte kaart voor bodemkartering, hoe classificeer je de grondsoorten, welke kleuren geef je ze en hoe geef je op de kaart hoogte en reliëf aan?

Een atlas over de kartering verschijnt in april/mei 2019: De Atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839).

Spreker: Reinder Reinders
Locatie: Groninger Archieven
  Cascadeplein 4, Groningen.
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Archeologie in beeld

In het gemeentelijk kantoor aan het Harm Buiterplein 1 staat al enige jaren tegenover de receptiebalie een vitrine waarin archeologische vondsten uitgestald liggen.

Deels zijn dit vondsten die gedaan zijn bij het onderzoek in de bouwput van dit pand, maar deels zijn het ook vondsten van opgravingen uit de omgeving. Met name onderzoeken die verband houden met de Helperlinie komen nu aan bod.

De Helperlinie werd als verdedigingslinie aangelegd na het beleg in 1672 door Bommend Berend, de bisschop van Münster. De linie, een samenspel van aarden wallen en grachten, lag tussen het Winschoterdiep en het Hoornse diep en in de ondergrond zijn er nog veel sporen van aanwezig.

Recentelijk zijn twee gerestaureerde 17e-eeuwse schoenen van de opgraving op de Pino-locatie (Hereweg 97) in de vitrine geplaatst. Deze schoenen zijn door een medewerker van Stichting Monument & Materiaal gerestaureerd. De inhoud van de vitrine is samengesteld door Klaas Helfrich (conservator archeologie, gemeente Groningen). De vitrine is tijdens kantooruren (9-17 uur) te bezichtigen.


Een nieuwe voorzitter!

Mijn naam, Eef Flooren, kwam al even voorbij in de vorige nieuwsbrief in verband met het 35-jarig bestaan van Monument & Materiaal. Was ik me toen nog vooral aan het oriënteren, met ingang van dit jaar heb ik dan echt het voorzitterschap op me genomen. En ik stel me via deze nieuwsbrief graag aan u voor.

  Ik kom uit het zuiden, ben geboren in Oudenbosch en opgegroeid in Breda. Na drie jaar Israël kwam ik in 1980 naar Stad om bij de gemeente Groningen te werken o.a. als beleidsambtenaar Cultuur en later bij de Bestuursdienst. Vanaf halverwege de jaren negentig werkte ik als gemeentesecreatris en griffier voor de toenmalige gemeente Reiderland. En de afgelopen jaren heb ik als beleidsadviseur Erfgoed bij de gemeente Oldambt gewerkt aan de opzet van een o.m. een erfgoedstrategie. Inmiddels werk ik niet meer en heb ik alle tijd om te besteden aan andere leuke en interessante zaken, waaronder dus M&M (en kamperen in Frankrijk en Nederland, als we het over hobby’s hebben).

  Bij mijn rondgang de afgelopen maanden, heb ik een kijkje in de M&M-keuken kunnen nemen en heb ik enthousiaste mensen ontmoet, die zich sterk betrokken voelen bij de stichting. Het zijn deze mensen, die met hun vrijwillige inzet en deskundigheid de garantie vormen voor het voortbestaan van deze bijzondere organisatie. Dat hebben de afgelopen 35 jaar wel bewezen. Ik vind het een voorrecht om samen met hen en de bestuursleden invulling te geven aan de doelstellingen van M&M.
Voor mij ’n erfenis – met dank aan mijn voorgangers – om zorgvuldig mee om te gaan!

Eef Flooren

Agenda

29 juli – 20 augustus 2019

14 september 2019

Vacature timmerman

Heb je ervaring in houtbewerking, ken je de essentiële technieken en kun je omgaan met de daarbij horende machines? Vind je het leuk om meer te weten over het verleden van Groningen en sta jij met bewondering te kijken naar authentieke elementen in een huis? Reageer dan op deze vacature.

Verwacht wordt dat jij deze materialen met respect voor de techniek en de stijl herstelt. Het gaat om uiteenlopende materialen zoals deuren, kozijnen, schouwen, lambriseringen, lijstwerk en dergelijke. Daarnaast moet er incidenteel ook bouwmateriaal uit panden gesloopt worden.
Ervaring met rijden in een grote bestelbus (rijbewijs B) is een pré.
Als vrijwilliger ontvang je een vergoeding en is er de mogelijkheid voor scholing.

Neem contact op

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!