Een steentijdcomplex op het Europapark  te Groningen - Resten uit het laat-mesolithicum en de trechterbekercultuur op de
oostelijke flank van de Hondsrug

R.L. Fens  en  J.P. Mendelts
Met bijdragen van F. Vrede, K. Helfrich, A. Verbaas & V. García-Díaz

 Download
NB: Bij het downloaden eerst het aanmeldscherm van Dropbox wegklikken.

 ISBN/EAN: 978 90 78589 34 1