De trechterbekernederzetting Helpermaar - De systematische opgraving van een neolithische scattervindplaats aan de westzijde van de Hondsrug in Groningen-Zuid.

R.L. Fens, J.P. Mendelts en W. Prummel
Met bijdragen van J.Y. Huis in 't Veld en A. Ufkes

ISBN/EAN: 978 90 78589 32-7

Download