Herbestemming van monumentale boerderijen een lezing door Rob Hendriks

18 april 2018 20:00 – 22:00
Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, , Groningen, Nederland
Categorie: Lezingen

Voor het ‘herbestemmen’ van gebouwen die hun functie verloren hebben, is doorgaans een lastige opgave. Zeker in gebieden met een relatief lage economische druk, zoals de dorpen en het buitengebied, staan ook bijzondere, karakteristieke gebouwen vaak lang leeg. Onder invloed van de bevingsproblematiek, krimp en de noodzaak asbestdaken te saneren staat het voortbestaan van veel vrijgekomen agrarische gebouwen in Groningen ter discussie.

Aan de andere kant lijkt er, met het uitblijven van grote, gebouwvullende programma’s, ruimte te ontstaan voor kleinschalige, lokale initiatieven. Juist deze initiatieven, soms eerst tijdelijk van aard, nestelen zich relatief eenvoudig in bestaande gebouwen en groeien, eventueel samen met andere initiatieven uit tot levensvatbare invullingen van lege boerderijen. Een stapsgewijze, organische invulling verhoudt zich goed tot de aanwezige ruimte en de vaak beperkte financiële mogelijkheden. Het gebouw als instrument bij ‘doorbestemmen’ met de factor tijd als partner.