Pasen symbolisch afgebeeld: een applique met het Lam Gods

Tijdens de opgraving aan de Turfsingel op het terrein van het voormalige Dudok benzinestation uit 1954 is een applique gevonden van groen geglazuurde keramiek. Waarschijnlijk was het een decoratie van een vuurklok gemaakt rond 1600. De voorstelling van het lam is een personificatie van Jezus die zijn leven offert om de mensheid van haar zonden te verlossen. De afgebeelde passiewerktuigen, een kruis en een kelk, verwijzen naar zijn kruisiging. Deze applicatie is dus een symbolische verbeelding van het verhaal van Pasen.

De raadselachtige muntschat van Zuidlaren Lezing door Vincent van Vilsteren

Woensdag 12 april 2023
Aanvang 20.00 uur
Lutherzaal naast de Lutherse kerk
Haddingestraat 23 te Groningen
Toegang gratis

Waarom waardeloze muntjes toch interessant kunnen zijn om te onderzoeken

In 1928 kwam in Zuidlaren een opmerkelijke muntschat aan het licht. De samenstelling van de schat is vooral zo bijzonder omdat grote zilverstukken en gouden munten er in ontbreken. De vondst bestaat voornamelijk uit een grote hoeveelheid kleingeld: maar liefst meer dan 3000 stuks. Daarbij vallen vooral vele koperen bracteaten (enkelzijdig geslagen penningen) op. Maar liefst 59% van de 3129 munten is slechts aan één zijde bestempeld. De jongste munt in de muntschat dateert van 1572. In die tijd was de betaalwaarde van deze penning zo gering dat het nauwelijks nog de moeite waard was om hem te slaan. We hebben dus te maken met volstrekt waardeloze muntjes. Toch zitten er heel veel van die penningen in deze schatvondst. Het is dus zeker geen spaarschat geweest. Maar wat betekent dit dan allemaal en hoe moeten we deze vondst interpreteren?

De spreker zal in het eerste deel antwoord geven op deze vragen, waarbij we ons tot ver buiten de provinciegrenzen moeten begeven. Het tweede deel van de lezing gaat over een (nog niet gepubliceerd) gedetailleerd onderzoek van de muntjes in het laboratorium van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amsterdam. Dat onderzoek leidt ons nog verder weg van Drenthe. Via Den Bosch en Engeland komen we bij de oplossing van het hele raadsel en horen we onder meer over paranormale geneeswijzen, bijzondere rituelen en onfrisse praktijken van een middeleeuwse pastoor.

Vincent van Vilsteren is gepensioneerd conservator van het Drents Museum en secretaris van de Drents Prehistorische Vereniging.

Exposities en publicaties

Gedempte Zuiderdiep 98, Gemeente Groningen ROEZ
In de vitrine in de hal worden objecten tentoongesteld met betrekking tot de publicatie Hervonden Stad en Land 2022: middeleeuwse sleutels, vondsten uit de opgraving Ebingekwartier en een behangfragment uit het pand Akerkhof 11

Stadse fratsen 55
Onlangs is een nieuw rapport verschenen in de serie Stadse Fratsen. Het gaat om het verslag van een opgraving aan de Lissabonstraat. Dit rapport is te vinden op de website van Monument & Materiaal

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!