Nieuwsbrief oktober 2019

 

Lezing: Restauratie van monumenten in het aardbevingsgebied

Na de zware beving in Huizinge van augustus 2012 is de restauratiepraktijk voor architecten in Groningen fors uitgebreid.
Naast het restaureren van monumenten en het aanpassen van de gebouwen naar de huidige eisen, is het herstel van aardbevingsschade en het bevingsbestendig maken van monumenten onderdeel geworden van de dagelijkse restauratiepraktijk.  
De huidige thema’s zijn nog steeds de pure restauraties en het vinden van een goede herbestemming van de monumenten. 
Het bevingsbestendig maken van monumenten is een innovatief onderdeel geworden van de praktijk. Bij alle projecten speelt verduurzaming en soms ook de leefbaarheid van krimpgebieden een rol.
In deze lezing komen alle thema’s aan de orde aan de hand van uitgevoerde en in ontwikkeling zijnde projecten van het bureau Holstein Restauratie Architectuur.

Lees meer...

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!