Jubileumboek Gered Verleden


In 2003 vierde de Stichting Monument & Materiaal haar twintigjarige bestaan. Dit lustrum was een reden voor een aantal speciale initiatieven. Een ervan is het uitgeven van een jubileumboek. De auteurs zochten in hun archieven en groeven in hun herinnering. Dat het daarbij relatief veel over de eerste jaren gaat, is te begrijpen: we kijken met de ogen van nu met een mengeling van verbazing en bewondering naar die pioniersfase. De medewerkers van M&M hebben de verloren historie letterlijk opgediept en de doorgaans afgeschreven informatie voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het beschrijven van twintig jaar activiteiten in dit jubileumboek maakt iets van de waardering voor hun werk zichtbaar.De inhoud van dit boek bestaat onder meer uit de volgende artikelen:


  • Twintig jaar historie, gezien vanuit het bestuur
  • Interview met de Groninger stadsarcheoloog
  • Organisatie en medewerkers
  • Afdeling Bouwmaterialen en haar coördinatoren
  • Herplaatst bouwmateriaal
  • Anekdotes


Gered verleden omvat 56 pagina's en is rijk geïllustreerd met meer dan vijftig afbeeldingen. Het boek is in liggend formaat, meet 24 × 16 cm en heeft als ISBN-nummer 90-72177-07-X. Het jubileumboek is voor € 8,00 te koop bij de Stichting Monument & Materiaal en bij de Groninger boekhandel.


 

Textiel in context

"We hebben ook nog wat lapjes, zou je daar eens naar willen kijken?" Met deze vraag is een zoektocht begonnen die leidde tot dit boek. Twee opgravingen later bleek de gracht van het Groningse Kasteel van Alva een recordaantal textielresten uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog prijsgegeven te hebben. Over het dagelijks leven van de gewone mensen in de stad in de zestiende eeuw is weinig bekend. Een zo grote textielvondst kan daarom iets ontsluieren over datgene wat de mensen letterlijk nauw om het lijf spant, namelijk hun kleding. Er zijn delen gevonden van jassen en broeken, van kousen en hosen, handschoen en wanten, mutsen en hoeden, vondsten die allerhande vragen oproepen. Welke kleding werd door welke mensen in Groningen gedragen? Van welke stof was die kleding en hoe werd die stof gemaakt? Hoe was de mode en in het zestiende-eeuwse Groningen en welke veranderingen traden daarin op? En wat kan gezegd worden over de mensen die de kleding maakten en verstelden? Textiel in context doet een poging deze vragen te beantwoorden.

Textiel in context omvat 399 pagina's, is voorzien van een harde kaft en meet 25 × 17 cm. Het boek is te koop bij de Stichting M&M en bij de Groninger boekhandel. De prijs bedraagt € 20,00 (exclusief verzendkosten) en heeft als ISBN-nummer: 978-90-77957-08-0.


 

Stadse Fratsen

Stadse Fratsen 11Stadse fratsen zijn archeologische rapporten van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van de Gemeente Groningen en Stichting Monument & Materiaal Groningen.

Alle uitgaven vanaf 2002 zijn downloadbaar en zijn te vinden op de Stadse Fratsen pagina's.
Andere titels

Carmiggelt, A. e.a.: Uitgeput huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perspectief.Groningen 1987

Broekhuizen, P.H. e.a. (red): Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex. Groningen 1992

Broekhuizen, P.H. e.a. (red): Oudheden onder de Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk. Groningen 1994

Helfrich. K. e.a. (red): Handzaam hout uit Groninger grond. Groningen 1995


 

Hervonden Stad

Dit jaarboek wordt uitgegeven in samenwerking met de gemeente Groningen en behandelt archeologie, bouwhistorie en restauraties in Groningen. Doel is het onderzoek voor een breed publiek toegankelijk te maken en belangstelling op te wekken voor de Groninger geschiedenis. De boeken zijn te koop bij de Stichting Monument & Materiaal en de boekhandel.

Bekijk alle edities

Stadse Fratsen

Stadse Fratsen zijn archeologische rapporten van de Gemeente Groningen en Stichting Monument & Materiaal Groningen.

Bekijk alle Stadse Fratsen