De stichting Monument & Materiaal is opgericht in 1983. De doelstellingen zijn:
  • Het verwerven, tijdelijk opslaan en voor hergebruik beschikbaar stellen van oude bouwmaterialen.
  • Het meewerken aan de uitwerking archeologisch onderzoek in de stad Groningen.
  • Het verzorgen van publicaties, lezingen en exposities, op het terrein van de cultuurhistorie in de drie noordelijke provincies.

Vrijwilliger worden

Lijkt het je leuk om vrijwilliger bij stichting Monument & Materiaal te worden en heb je een brede, historische belangstelling? Informeer telefonisch wat de mogelijkheden zijn. Een vrijblijvend, oriënterend gesprek is altijd mogelijk.

Neem contact op

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!