Nieuwsbrief juni 2018

Verhaal van een schenking

In maart kreeg de Stichting een schenking van meer dan vijf strekkende meter aan Jugendstil-tegellambrizering. Dat de tegels afkomstig waren uit de hal van de voormalige burgemeestersvilla ‘Spoorzicht ‘ aan de Landstraat 73 te Delfzijl was de enig beschikbare informatie. Een heel team deed onderzoek naar de herkomst ervan, wat tot wel heel verrassende uitkomsten leidde. Vrij snel was het verhaal van de villa gereconstrueerd. In 1909 opgeleverd voor de toenmalige burgemeester Derk Boerema werd het pand al in 1956 door de derde eigenaar, Albert Vondeling, verbouwd tot hotel Pax. Na de verkoop van het pand in 1982 aan de toenmalige AMRO bank werd het in 1983 afgebroken om plaats te maken voor een nieuw bankkantoor.

Maar wie had dit prachtige pand ontworpen? En was de architect van het pand wellicht ook de ontwerper van de tegels? Onderzoek op internet leverde één naam op, namelijk die van de beroemde Groningse architect Gerrit Nijhuis, de ontwerper van het gebouw van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen. Was het mogelijk dat de architect van dit bekende rijksmonument van Groningen ook deze villa én de tegels ontworpen had? Peter Suidman, Nijhuisexpert en auteur van het boek ‘G. Nijhuis, architect’ bevestigde dat Nijhuis - in opdracht van - of samen met Anton J. Sanders de architect geweest was, maar hij twijfelde over de tegels. Hij sloot zich aan bij het onderzoeksteam en doorzocht zijn archief van het architectenbureau Nijhuis en Reker 1877- 1987 en informeerde bij de archievaris van de gemeente Delfzijl.

Lees meer...

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!