Nieuwsbrief oktober 2018

Rijke buit bij sloop

Voor de aanleg van de tunnel onder het spoor op de Paterswoldseweg zijn inmiddels 4 woningen en een appartementen-complex gesloopt. Wij kregen begin juli te horen, dat deze sloop zeer binnenkort plaats zou vinden én dat er wellicht historisch bouwmateriaal te vinden was. Het duurde bijna een week om te achterhalen wie de eigenaar was van deze panden. Niet de gemeente, niet een van de corporaties, maar de uitvoerder van de tunnelbouw werd gezocht, en gevonden. En toen ging het in een stroomversnelling: ‘geen probleem’ en  ‘misschien was het handig om eerst te kijken of er wat te halen was’. En zo stonden we met 3 man op maandagochtend voor de deur van de slooppanden. Aan de buitenkant konden we in ieder geval al 2 mooie voordeuren spotten. Daar bleef het die dag bij, want de sleutels waren meegenomen door het bedrijf dat de panden op asbest moest onderzoeken. Van dit bedrijf bleek gelukkig de volgende dag een medewerker op locatie te zijn en zo konden we op dinsdag het interieur verkennen. Twee van de panden waren zodanig verbouwd, dat er niets meer van waarde voor ons te vinden bleek. De twee overige panden waren een ander verhaal.

Lees meer...

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!