Nieuwsbrief december 2021

Schenking bouwmaterialen uit depot Fries Museum

15 november j.l. werden wij via de mail benaderd door Hermina Deelstra van het Fries Museum in Leeuwarden. Het depot van het museum was aan het “ontzamelen” en men vroeg zich af of wij belang hadden bij een aantal stukken uit de collectie waar zij geen doel meer voor hadden binnen het museum.

Woensdag 8 december j.l. zijn 3 medewerkers met een lege M&M bus naar het depot in Leeuwarden gereden. De bus zat nagenoeg vol toen ze weer naar Groningen reden. Het betreft onder andere: houten architraaflijsten, raam – en deurlijsten, ornamenten, een kozijn met een gietijzeren levensboom en een fraai opzetstuk. Deze is versierd met onder andere uit hout gesneden vogeltjes.


Zoekplaatje

Op Facebook van stichting en ook in de vorige nieuwsbrief, heeft een stukje gestaan over een schenking van een groot aantal tegels door een particulier.

De meeste tegels hebben we kunnen identificeren. Van één tegel kunnen wij de oorsprong de ouderdom en afbeelding niet plaatsen.. Het is erg fijn geschilderd. Is het iets met rook? Hangt het aan een stok? Aan u de vraag; wat stelt deze afbeelding op de tegel voor?


Oplossing vorige raadsel

In de vorige nieuwsbrief vroegen we u naar de functie van een bijzonder gietijzeren voorwerp met klikhaakjes. Bij Monument & Materiaal dachten we aan een wandelstok of paraplu drager. Een attente lezer van onze nieuwsbrief gaf ons uitsluitsel van het raadsel. Het blijkt een houder te zijn waarin biljart keuen worden gehangen, een keu-rek! Hier waren wij nooit opgekomen! Dank voor de opheldering.


De beste wensen voor 2022

Namens alle medewerkers van Monument & Materiaal, hartelijk dank voor een fijne samenwerking in de afgelopen periode

Graag ontmoeten wij u weer volgend jaar. We wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022!


Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!