Nieuwsbrief december 2022

Fijne feestdagen en voorspoedig 2023


Hervonden Stad en Land 2022

Een leuke cadeautip voor de feestdagen in december

Het jaarboek Hervonden Stad en Land 2022 is uit! Dit jaar telt het zeven losse artikelen die een breed scala aan onderwerpen belichten. Zo wordt er verteld over de Onneresch, waarop al vele eeuwen geboerd wordt, komen bijzondere middeleeuwse sleutels en de vondst van een houten nootmuskaatrasp aan bod en wordt de ombouw van het Feithhuis tot een voornaam classicistisch pand uit de doeken gedaan. In de serie In depot – uit depot worden de omzwervingen van een rococoschouw naar voren gebracht. Tot slot zijn ook twee artikelen gewijd aan een minder ver verleden: namelijk bijzondere liften in de stad Groningen en de herplaatsing van twee gevleugelde leeuwen van de gasfabriek als entree bij een nieuw gebouw voor ouderenhuisvesting. Naast de losse artikelen beschrijven de Verslagen over archeologie, en bouwhistorie weer vele recente onderzoeken. De grootste verandering heeft zich voltrokken in het Verslag over restauraties, waarbij nu ook karakteristieke panden die een transformatie ondergaan, bijvoorbeeld in functie, aan bod komen.

Het jaarboek is te verkrijgen voor €13,50 bij de boekhandel en bij M&M.


Archeologische vondsten uitgelicht
Exposities en publicaties

Verlenging expositie Welkom in 1672
Museum aan de A (voorheen Noordelijk Scheepvaartmuseum) verlengt de tentoonstelling Welkom in 1672 tot 14 mei 2023. Aan deze expositie heeft het Archeologisch depot een groot aantal voorwerpen in bruikleen gegeven en tevens zijn door pottenbakker Aebele Trijsburg replica’s gemaakt van Groningse bodemvondsten.

Stadse Fratsen 54
Onlangs is een nieuw rapport verschenen in de serie Stadse Fratsen. Het gaat om het verslag van een waarneming aan de Meerweg te Haren, geschreven door Erik Akkerman en Klaas Helfrich. Dit rapport is te vinden op de website van Monument & Materiaal

Tijdcapsule in stadhuis
Op 1 december is de tijdcapsule, die onder de windroos op de Grote Markt lag, tijdelijk geland in de vitrine in de hal van het stadhuis. De capsule blijft in de vitrine tot de werkzaamheden van de herinrichting zijn afgerond. Daarna krijgt hij een nieuwe plaats in de bodem onder een verplaatste windroos. De hal van het stadhuis is tijdens kantooruren geopend.


 

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!