Nieuwsbrief november 2023

Houten lijsten gratis af te halen bij M&M
rectificatie

Het bericht over de gratis af te halen houten lijsten was niet voor iedereen duidelijk en zorgde voor overlast bij het voormalige Noordelijk Scheepvaartsmuseum (nu Museum aan de A). Onze excuses daarvoor.

M&M heeft een partij van afgeschreven houten lijsten van dit museum gekregen. Deze lijsten zijn geschikt voor prenten en tekeningen, hebben diverse uitvoering en maten, soms ook een bijbehorende passepartout. Ze zijn gratis af te halen alleen in het pand van M&M aan de Westerbinnensingel 48 in kantooruren (maandag t/m vrijdag 9-16 uur).


Nieuwe editie Hervonden Stad en Land verschijnt 24 november

Op vrijdag 24 november 2023 is het eerste exemplaar van het erfgoedjaarboek Hervonden Stad en Land 2023 door wethouder Rik van Niejenhuis worden uitgereikt. Vanaf zaterdag 25 november is dit boek te koop in de boekhandel en bij Stichting Monument & Materiaal. De prijs is 17,50 euro.

In het jaarboek zijn naast de verslagen over archeologie, bouwhistorie en restauraties in de gemeente Groningen van het afgelopen jaar ook 7 losse artikelen opgenomen. Verschillende auteurs beschrijven bijzondere vondsten en herplaatsingen of schetsen de geschiedenis van overbekende straatmeubilair.

Herplaatste tegels en monumentale trap
Een onderwerp dat erg past bij het thema hergebruik is de herplaatsing van een grote partij Jugendstilwandtegels in een woning te Warffum. Deze tegels zijn gered uit de voormalige burgemeesterswoning van Delfzijl. Ook de monumentale trap van kunstenaar Jan van der Zee is onlangs herplaatst. Deze trap die ruim veertig jaar de oostwand van de Grote Markt verfraaide (maar door velen ook werd verguisd) heeft een nieuwe bestemming gekregen aan het Donghornsterpad in Groningen. De naam Donghorn komt trouwens ook voorbij in het Verslag archeologie, want bij een begeleiding van de rioleringswerkzaamheden in de wijk Kostverloren is de middeleeuwse boerderijplaats aangesneden.
Hervonden schilderij
Letterlijk hervonden is een schilderij van Herman Collenius dat ooit de kamerwand in Het huis met de Dertien Tempels sierde en nu deel uitmaakt van de collectie van het Groninger museum. Oud-conservator Egge Knol doet dit verhaal uit de doeken.
Gerenoveerd stadhuis
Het stadhuis van Groningen, dat prominent op de omslag staat, komt tweemaal in het boek voorbij. Bij het Verslag bouwhistorie wordt vooral de bijzondere collectie van behangsels die tijdens de restauratiewerken zijn ontdekt besproken en in het Verslag restauratie en transformatie ligt de nadruk op de verduurzaming van het gebouw.

Als extraatje vindt u in deze uitgave van Hervonden Stad en Land een uitvouwbare historische kaart van de Helperlinie.


Jubileum 40 jaar M&M

Al vanaf 1983 houden onze vrijwilligers zich bezig met het verwerven van oude bouwmaterialen, het onderzoeken van historische gebouwen en het verwerken van archeologische vondsten. Dat we deze combinatie aan werkzaamheden uitvoeren, is uniek voor Nederland.

 Hulde aan al onze vrijwillige medewerkers en bestuurders! Zeker ook aan hen die eerder voor Monument & Materiaal zich hebben ingezet, want dat zijn er al meer dan 250.

Donateur of vrijwilliger worden?
Wil je onze werkzaamheden ondersteunen dan kan dat met een financiële gift, of je kan vrijwilliger worden. Momenteel hebben we nog een vacature voor iemand die M&M op sociale media, website en PR onder de aandacht wil brengen.


Expositie in de Kreupelstraat

Eind oktober zijn de vitrines in de ontvangstruimte van het gemeentehuis aan de Kreupelstraat ingericht met archeologische vondsten afkomstig van eerdere opgravingen rondom de Grote Markt. Er liggen tot de verbeelding sprekende objecten daterend vanaf de late middeleeuwen tot begin 19e eeuw. Zo zijn er houten voorwerpen als kom en lepel, verschillende metalen insignes en fibula's en leren schoenen te zien. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de gemeentelijke balies.

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!