Nieuwsbrief augustus 2022

Open Monumentendag op zaterdag 10 september 11.00-16.30 uur

Ons voormalig schoolgebouw met depot van oude bouwmaterialen, de werkplaats en exposities over hergebruik in het verleden is op die dag te bezichtigen.

Vlooienmarkt
Wegens succes gaan we ook de vlooienmarkt herhalen! Te koop zijn o.a. schilderpanelen, tegels, ornamenten, meubels en meer.

Iedereen is van harte welkom!

illustratie: Ewa Soroka


Een verhaal met een twist?
De gouden kruishanger van de Hoge der A in een bredere context geplaatst.

Lezing door Rogier Kruisman

In 2010 werd bij een opgraving aan de Hoge der A in de stad een bijzondere vondst gedaan. Uit de bodem kwamen een gouden ring en een gouden kruishanger tevoorschijn. De kruishanger was opgebouwd uit gedraaide gouddraden en zat in de hoepel van de ring. Parallellen van soortgelijke kruishangers waren er weinig, maar in de jaren volgend op de opgraving werden sporadisch meer vondsten van dergelijke hangers bekend. De gelijkenis was telkens opvallend. Maar hoe identiek zijn deze kruishangers werkelijk en waar kunnen ze zijn vervaardigd? In welke context zijn de andere kruishangers gevonden en uit welke periode dateren ze?

Rogier Kruisman (beleidsmedewerker archeologie bij de provincie Fryslân) zal in de deze lezing een aanzet doen tot het beantwoorden van deze vragen om daarmee de gouden kruishanger van de Hoge der A van een bredere context te voorzien.

De lezing op 5 oktober vindt in de Groninger Archieven plaats. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

foto: Jaap Buist


Agenda archeologische bruiklenen

Vanuit het archeologisch depot zijn naar verschillende locaties vondsten gebracht voor exposities.

Museum aan de A
Tot de grootscheepse verbouwing en sluiting van het museum in 2023 zijn nog te zien:

Slavernij. En de Groningers?
Voor deze tentoonstelling zijn onder andere een houten nootmuskaatrasp, zaden van Afrikaanse pepers en de schedel van een aapje uit Indonesië in bruikleen gegeven.

Welkom in 1672
In deze expositie zijn veel archeologische vondsten uit de 17e eeuw, maar ook replica’s hiervan te zien en aan te raken. De expositie is ook zeer geschikt voor kinderen.

Paviljoen Ring Zuid
Aan de Muntinghlaan staat het Paviljoen van Ring Zuid, een directiekeet met ook expositieruimte. In de expositieruimte staat onder andere een grote maquette van de Zuidelijke ringweg én een vitrine waarin archeologische vondsten zijn tentoongesteld. Vanaf 6 juli liggen in de vitrine vondsten van de opgraving De Zaaijer; onder andere een spreeuwenpot, een koperen rinkelbel en vier loden musketkogels.

Het paviljoen is geopend van donderdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur.

foto: Peter Broekhuizen

Begunstiger Monument & Materiaal

Wilt U ons werk steunen? Wordt dan begunstiger van onze stichting. Stichting Monument & Materiaal is aangewezen als zogeheten culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn daarom fiscaal geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw donaties zijn van harte welkom via IBAN NL32 INGB 0000 0253 43. Wij zijn degenen die al gedoneerd hebben zeer erkentelijk!