Twintig jaar Hervonden stad!

Deze aflevering is extra feestelijk, niet alleen vanwege genoemd jubileum, maar ook vanwege de in dit jaarboek opgenomen onderwerpen. Na het overzicht van in 2014 plaatsgevonden archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en restauraties in de gemeente Groningen volgen acht artikelen die alle – toevallig, maar toepasselijk – een sierlijk, feestelijk tintje hebben.

Zo beschrijft het eerste artikel de ontdekking van een bijzondere romanogotische nissengevel uit de 13e- of vroege 14e eeuw bij de verbouw van Oosterstraat 3. Het openen van een van de spitsboognissen bracht verrassend siermetselwerk aan het licht.

Feest was het op 24 augustus 1498 voor twee muntmeesters. Niet alleen vanwege de jaarlijkse Bartholomeus-viering, maar vooral dankzij de toestemming voor Groninger muntslag die zij verkregen van het stadsbestuur. Hoe die munten er uitzagen, was lang onbekend, maar nu is de plak van Van Leiden en Van Lynner geïdentificeerd.

 De van oorsprong 14e-/15e-eeuwse boerderij Kerkenheem(Noorddijkerweg 12) kende vele bouwfasen. Na de restauratie in 2013 werd deze herbestemd tot kerkelijk verenigingsgebouw, waar men ook bijzondere momenten kan vieren.

De opgraving op de Forum-locatie leverde scherven op van twee bijzondere bierglazen à la façon de Venise uit 1550-1600, uitgevoerd in sierlijke filigraantechniek a fili e retortoli. Destijds zal er ongetwijfeld feestelijk mee geproost zijn.

Nog meer festiviteiten worden verwacht in de dooptuin van de Nieuwe Kerk, die geschikt gemaakt is als podium voor concertuitvoeringen. Hierbij zijn 17e-eeuwse doophekonderdelenuit het depot van de Stichting Monument & Materiaalteruggeplaatst, oorspronkelijk afkomstig uit genoemde kerk.

Een rijkelijkgedecoreerde feestzaal uit 1904-1905 wordt beschreven in degeschiedenis van Boteringestraat 44, een in 1791 gebouwd stadspaleis.

Naar aanleiding van een art-nouveautegeltableauuit de gevel van een gesloopt pand in de Griffestraat, sierlijk gedecoreerd met een lotusbloem en waterlelies, wordt de vraag gesteld: maatwerk of massaproductie?

Het laatste artikel beschrijft de restauratie van de Watertoren Noord aan de Noorderbinnensingel in 2014. Dit rijksmonument uit 1908, omgedoopt tot De bovenkamer van Groningen, kreeg een culturele herbestemming en kan gehuurd worden voor onder meer feesten en partijen. Een passende ambiance voor de presentatie van dit jubileum-jaarboek en de viering van twintig jaar Hervonden Stad!

€ 13,50
Te koop bij Stichting M&M en de erkende boekhandel.

 Download 

 2015-01   Voorwoord
 2015-02   Verslag archeologie in 2014
 2015-03   Verslag bouwhistorie in 2014
 2015-04   Verslag restauraties in 2014
 2015-05   Een romanogotische nissengvel in Oosterstraat 3
 2015-06   De plak van Van Leiden en Van Lynner eindelijk herkend!
 2015-07   Noordijkerweg 12
Geschiednis, restauraties en herbestemming van boerderij Kerkenheem
 2015-08   Proosten op twintig jaar Hervonden Stad
Twee bijzondere bierglazen à façon de Venise van de opgraving locatie Forum
 2015-09   In depot - uit depot
De dooptuin van de nieuwe Nieuwe Kerk:
liturgisch centrum wordt ook muziekpodium
 2015-10   Oude Boteringestraat 44
Geschiedenis van een stadspaleis met bijzondere feestzaal
 2015-11   Maatwerk of massaproductie?
Art-nouveautegeltableaus in Groningen
 2015-12   Een kanjer aan de Noorderbinnensingel
De herbestemming van Watertoren Noord
als bovenkamer van Groningen
 2015-13   Register Hervonden Stad 2011-2015